Brita Kristina Gidlöf

Far: Anders Andersson Gidlöf (1854 - 1905)
Mor: Erika Kristina Vikander (1860 - 1943)
 
Född: 1886-11-30 Edsele (Västernorrlands län, Ångermanland)
Emigrerade: 1907-08-17 Boston (Massachusetts, USA)
Bosatt: Monson (Piscataquis county, Maine, USA)   Se bild
Bosatt: Fort William (Ontario, Canada)
Död: 1972-02-14 Thunder Bay (Ontario, Canada)
Begravd: 1972 Sunset Memorial Gardens, Thunder Bay (Ontario, Canada)   Se grav
      


Familj med Albert Anderson (1875 - 1916)

Vigsel: 1907-09-07 Monson (Piscataquis county, Maine, USA)
Barn:Ada K. Anderson (1913 - 1916)


Familj med Olof Axel Anderson (1887 - 1968)

Vigsel: 1916-11-14 Winnipeg (Manitoba, Canada) Se Vigselbeviset
Barn:Irma Katarine Anderson (1917 - 2001)


Noteringar:
Brita Kristina föddes den 30 november 1886 i Gideåberg, Edsele, såsom dotter till Anders Andersson Gidlöf och Erika Kristina Vikander.

Fram till år 1888 var familjen boende i Gideåberg, i det lilla torpet som i dagligt tal kallades "Västa berget". Detta torp låg vid Gideån bakom ett litet berg.

Den 11 augusti 1888 flyttade de till fadern Anders föräldrahem. Faderns bror Jonas var skriven som Hemmansägare på stället och bodde sannolikt i huvudbyggnaden. Brita Kristina och hennes föräldrar och syskon bör ha bott i en liten närbelägen stuga. Denna stuga finns bevarad än i dag. Se bild på Gidlöfs gård i Gideåberg

1895 flyttade Brita Kristina tillsammans med sin familj till Salsjön , Edsele.
År 1900 skrevs Brita Kristina in i klass 2, men hon slutade skolan redan den 6 december 1901.

År 1903 fick Brita Kristina en tjänst som piga hos bonden Johan Olof Norman och hans hustru Anna Erika i Norrnäs, Edsele. Där blev hon kvar ett år och fick sedan en tjänst hos bonden Anders Nordin och hans hustru Karin i Hällingsås, Edsele, dit hon flyttade 1904.
Brita Kristinas familj flyttade tillbaka till Gideåberg 1905, där fadern dog i maj, samma år. Brita Kristina blev kvar hos Nordins fram tills den 17 augusti 1907 då hon lämnade Edsele och utvandrade till Amerika, detta var samma år som hon skulle fylla 21 år.

Hon reste till Göteborg där hon den 23 augusti gick ombord på ångbåten Calypso, med destination Hull i England. Därifrån gick resan vidare mot Boston ombord på skeppet Cymric. Brita Kristina anlände i Boston den 6 september 1907 och redan dagen efter gifte hon sig i Monson, Maine med Albert Andersson, som hade emigrerat från Sverige några år tidigare.
Enligt 1910 års Cencus slog de sig ner på Moose Head Lake Road i Monson, Maine, därefter köpte de sig ett litet trevligt hus på Greenville Road i Monson.
Albert och Brita Kristina fick en dotter den 9 juli 1913 som de döpte till Ada K.

År 1913 kom även Brita Kristinas 17 åriga syster Hulda från Sverige och uppgav att hon skulle till sin svåger Albert Anderson i Monson, Maine.
Under januari och februari 1916 drabbades Brita Kristina hårt, då hon miste både sin make och dotter, med bara lite mer än en månads mellanrum. Albert dog den 12 januari i en olycka på stenbrottet där han arbetade, företaget berättade aldrig personligen för Brita Kristina att hennes man förolyckats, utan ställde bara de kängor som han haft på sig på jobbet, utanför familjens ytterdörr.
Därefter dog den lilla dottern den 18 februari, som dödsorsak angavs förkyldning, lunginflammation och Engelska sjukan.
Läs tidningsklippen om olyckan samt dödsannonserna här »

Brita Kristina emigrerade samma år till Canada med sin första makes halvbror Olof Axel. De gifte sig i Winnipeg och bosatte sig sedan i Fort William, Ontario.
Den 14 mars 1917 föddes deras dotter Irma Katarine.

Brita Kristinas syster Helga emigrerade också till Amerika, år 1923 reste hon till sin syster Hulda i Portland, Maine, men ska efter det ha flyttat till Canada och bosatt sig nära Brita Kristina.

Brita Kristina och Olof Axel var boende i Fort William livet ut. Olof Axel dog den 19 dec 1968 i en ålder av 81 år. Sedan Brita Kristina blivit ensam flyttade hon till dottern Irma och dennas familj.
Brita Kristina dog slutligen den 14 februari 1972, under sitt 86 levnads år.
De båda makarna ligger begravda på Sunset Memorial Gardens i Thunder Bay (Ontario, Canada).

* De två städerna Fort William och Port Arthur slogs i hop år 1968 och bildade - Thunder Bay.


Notes:
Brita Kristina was born November 30, 1886 in Gideåberg, Edsele, as a daughter to Anders Andersson Gidlöf and Erika Kristina Vikander.

Until 1888 the family lived in Gideåberg, in a small cottage called "Västa berget". This cottage was situated by the river of Gideån just behind a small mountain.

August 11, 1888 the family moved to Brita Kristinas father's parental home. Anders brother Jonas was written as the homestead owner and did most certain lived in the main house. Brita Kristina and her parents and siblings must have lived in the cottage beside the main house. This cottage is preserved. See Gidlof's Family Farm in Gideåberg

In 1895 the family moved to Salsjön.
Brita Kristina was entering school in 1900 and began grade 2. She only went to school for 1 year, she left school in December 6, 1901.

In 1903 Brita Kristina got a job serving as a maid for the farmer Johan Olof Norman and his wife Anna Erika in Norrnäs, Edsele. She worked there for one year and in 1904 she began working for Anders Nordin and his wife Karin in Hällingsås, Edsele instead.
Brita Kristina's family returned to Gideåberg in 1905, where her father died in May, the same year. Brita Kristina remained with the Nordins until August 17, 1907. She then emigrated to North America, this was the same year she became 21 years old.
She traveled to Gothenburg, where she in August 23 came aboard the steamship Calypso. The Calypso reached its destination in Hull, England a few days later. There she transferred to another boat Cymric. The boat landed in Boston, Massachusetts on September 6, 1907.
The day after she was married to Albert Andersson in Monson, Maine. Albert had emigrated from Sweden a few years earlier.
According to 1910 Cencus, Brita Kristina and Albert seattled on Moose Head Lake Road in Monson, Maine. Then they bought a nice little home on the Greenville Road i Monson.
In July 9, 1913 their daughter Ada K. was born.

In 1913, Brita Kristinas sister Hulda who was 17 years old, also emigrated from Sweden to the US. Hulda came and lived with Brita Kristina and her family for some time.
During the first months in 1916, Brita Kristina tragically lost both her husband and daughter. Albert died January 12, in an accident at the slate quarry mine where he worked. The company that he worked for never even told Brita Kristina about his death. They merely deposited the boots that he had worn to work that day on her doorstep after the accident.
Ada K. died on February 18, 1916. Her age was 2 years, 7 months, and 9 days. Cause of death - bronchial pneumonia, cold, and rickets.
Read the newspaperclippings about the accident and the obits here »

Later that year Brita Kristina emigrated to Canada with Olof Axel Andersson, who was Albert's halfbrother. They were married in Winnipeg and then seattled in Fort William, Ontario.
In March 14, 1917 their daughter Irma Katarine was born.

Brita Kristinas sister Helga also emigrated to the US, in 1923 she traveled to her sister Hulda in Portland, Maine, but she later moved to Canada and seattled near Brita Kristina.

Brita Kristina and Olof Axel lived in Fort William all their life. Olof Axel died December 19, 1968 at 81 years. Brita moved in with her daughter Irma and her family when she was old.
Brita Kristina died finally February 14, 1972, at age 86.
Both Brita Kristina and Olof Axel are buried at Sunset Memorial Gardens in Thunder Bay (Ontario, Canada).

* The two cities Fort William and Port Arthur were united in 1968 and renamed - Thunder Bay.


Familje foto                                              Family photo
Berättelse skriven av Karen Beaujot   Article written by Karen Beaujot
<< Startsida