Familjen Gidlöf
omkring år 1902

Bakre raden från vänster: Per Helmer (1884), Emil Anders (1879), Margareta Johanna (1882), Brita Kristina (1886), Lydia (1888).
Mitten raden från vänster: Johan Albert (1890), Bror Otto (1893), Anders Anderson Gidlöf(1854), Erika Kristina Vikander Gidlöf (1860), Hulda och Helga (1896).
Främre raden från vänster: Ada Erika (1898), Emma Alida (1899), Jonas Algot (1901).

Erika 80 år
1940Lydia, Emil Andreas, Per Helmer, Johan Albert, Bror Otto samt Jonas Algot.
Syskonen samlade på modern Erika Kristina Wikander Gidlöfs begravning 1943.

Från vänster: Syskonen Lydia, Emma, Ada samt Jonas Algot med dottern Birgitta vid sidan om sig.

Bröderna Jonas Algot och Bror Otto.

Systrarna Hulda och Brita Kristina.


Till Erika Kristina
Till Anders