Anders Andersson Gidlöf

Far: Anders Andersson Gidlöf (1818 - 1904)
Mor: Greta Lisa Nilsdotter (1824 - 1908)
 
Född: 1854-10-03 Edsele församling (Västernorrlands län, Ångermanland)
Död: 1905-05-20 Edsele församling (Västernorrlands län, Ångermanland)
      


Familj med Erika Kristina Vikander (1860 - 1943)

Vigsel: 1878-11-24
Barn:Anna Gidlöf (1878 - 1878)
Emil Andreas Gidlöf (1879 - 1962)
Margareta Johanna Gidlöf (1882 - 1916)
Per Helmer Gidlöf (1884 - 1967)
Brita Kristina Gidlöf (1886 - 1972)
Lydia Gidlöf (1888 - 1956)
Albert Gidlöf (1890 - 1973)
Bror Gidlöf (1893 - 1965)  << Jonnies mf
Helga Gidlöf (1896 - 1962)
Hulda Gidlöf (1896 - 1991)
Ada Erika Gidlöf (1898 - 1989)
Emma Alida Gidlöf (1899 - 1969)
Jonas Algot Gidlöf (1901 - 1968)
Signhild Gidlöf (1903 - 1905)


Noteringar:
Torpare Anders Gidlöf föddes den 3 oktober 1854 i Gideåberg, Edsele såsom son till Anders Andersson Gidlöf och Greta Lisa Nilsdotter. Se karta
I husförhören står det att han tillhörde baptisterna.
Den 24 november 1878 gifte sig den 24-årige Anders med den 18 åriga Erika Kristina Vikander. Paret hade 5 månader tidigare fått en dotter som avlidit endast 2 dagar gammal. Anders och Erika fick under de följande 25 åren ytterligare 13 barn tillsammans, bland andra Bror Otto
som var Jonnies morfar. Samtliga barn var födda i byn Gideåberg och Salsjön.

Mellan åren 1878 till 1888 var familjen boende i Gideåberg, på det lilla torpet som i dagligt tal kallades "Västa berget". Detta torp låg vid Gideån bakom ett litet berg. Se karta

Den 11 augusti 1888 flyttade de till Anders föräldrahem. Anders bror Jonas var skriven som Hemmansägare på stället och bodde sannolikt i huvudbyggnaden. Anders och Erika bör ha bott i en liten närbelägen stuga. Denna stuga finns bevarad än i dag. Se bilder från Gidlöfs gård i Gideåberg

1895 flyttade Erika och Anders med sin familj till Salsjön där de sex yngsta barnen föddes.
Anders står där som landbonde i Salsjön (Edsele) på Kungsgården-Marieberg AB om 4 5/16 seland. Detta motsvarar lite drygt 2 hektar eller ca 20.000 kvadratmeter.
1 seland=9800 kvadratalnar=ca 5000 kvadratmeter=½ hektar. 5/16 seland= 5000/16*5= 1562,5. Den totala markarealen var 21562,5 kvadratmeter.

Genom vad Anders dotter Hulda som emigrerade till Amerika, har berättat för sina barn och barnbarn så ska Anders även arbetat som skomakare. Han ska ha rest runt i byarna till olika familjer och lagat eller tillverkat skor åt alla och en var. När han var klar hos en familj, gav han sig i väg till nästa. Detta gjorde att han var hemifrån en hel del. Det var vanligt att man fick finna andra sysselsättningar för att dryga ut hushållskassan, så man fick råd att föda sin familj, speciellt vintertid då det var ont om andra inkomstbringande arbeten.

Det finns en notering om att Anders och Erika, som var Baptister, lät döpa sina barn Johan Albert, Bror Otto, Hulda, Helga och Ada, den 17 september 1898.
Det finns också en notering om att dottern Lydia på egen begäran lät sig döpas den 27 april 1904.

Familjen var boende i Salsjön tills 1905 då de återvände till Gideåberg och troligtvis till den lilla stugan invid Anders föräldrahem. Det är osäkert om yngsta dottern Signhild, som dog den 28 mars 1905, dog i Salsjön eller om hon var med till Gideåberg. Men de måste ha flyttat tidigt på året då familjen var boende i Gideåberg i maj då Anders dog.

Efter skogshuggning ett år, blev Anders liggande i svår värk hela vintern och efter en olycka vid flottningen näst kommande vår så följde sjukdom och arbetsoförmåga i dess spår. Det finns en berättelse kopplad till Anders öde som man kan läsa om här »
Ett alltför hårt och slitsamt liv, kantat av sjukdom och elände, ledde till att Anders dog i en allt för tidig ålder. Anders dog endast 50 år gammal, den 20 maj 1905 och han ligger begravd i Edsele.

Notes:
Anders Gidlöf was born 3 October 1854 in Gideåberg, Edsele See map
According to the churchbooks in Edsele he was a Baptist and a farmer.
On the 24 of November in 1878, the 24 year old Anders married 18 year old Erika Kristina Vikander. Five months eariler they had got a babydaughter, but she only lived for 2 days. During the following 25 years they had 13 more children, among them Bror Otto
who was Jonnies grandfather.

Between 1878-1888 the family lived in Gideåberg, in a small cottage called "Västa berget". This cottage was situated by the river of Gideån just behind a small mountain. See map

August 11, 1888 the family moved to Anders parental home. Anders brother Jonas was written as the homestead owner and did most certain lived in the main house. Anders and Erika and their family must have lived in the cottage beside the main house. This cottage is preserved.

In 1895 Anders and his family moved to Salsjön where six of the youngest children were born.

In 1895 cencus Anders is written as a farmer in Salsjön (Edsele) at Kungsgården-Marieberg AB on 4 5/16 seland. It corresponds to approximately 2 hectare or 5 acres.
1 seland=9800 kvadratalnar=ca 5000 squaremetre=½ hectare. 5/16 seland= 5000/16*5= 1562,5 sqaremetre. A total of 21562,5 sqaremetre.

Hulda, Anders's daughter who emigrated to the US, has told her children and grandchildren, about Anders even being a shoemaker. He traveled from home to home, community to community, making shoes. He would make shoes for everyone in the family, typically, then move on to the next family. He was away from home a lot.
In those days people often had to find complementary sources of income, especially during the winter.

There is a note saying that Erika and Anders, who were Baptists, let their children Johan Albert, Bror Otto, Helga, Hulda and Ada get baptized September 17, 1898.
Their is also a note saying Lydia herself asked to be baptized April 27, 1904.

The family lived in Salsjön until 1905 when they returned to Gideåberg and probably back to the cottage at the parental home. It's uncertain if Signhild, the youngest daughter, who died March 28, 1905 died in Salsjön or if she also came to Gideåberg. But they must have moved early that year because it's in Gideåberg, Anders died in May.
One time, after Anders worked with logging, he became confined to his bed the whole winter, with terrible ache. And an accident at the log-driving the next spring, resulted in sickness and incapacity for work for Anders. There's a story attached to what happened to Anders at this link »
A hard life, with sickness and misery led to Anders early death.
Anders died 20 May in 1905 only 50 years old and he is buried in Edsele.


Familje foto   Family photo

<< Familjegården i Gideåberg
<< Startsida