Hulda Gidlöf

Far: Anders Andersson Gidlöf (1854 - 1905)
Mor: Erika Kristina Vikander (1860 - 1943)
 
Född: 1896-02-10 Edsele (Västernorrlands län, Ångermanland)
Döpt: 1898-09-17 Edsele (Västernorrlands län, Ångermanland)
Konfirmerad: 1910 Edsele (Västernorrlands län, Ångermanland)
Bosatt: Torsåker (Västernorrlands län, Ångermanland)
Emigrerade: 1913-11-04 Boston (Massachusetts, USA)
Bosatt: 1913 Monson (Maine, USA)
Bosatt: ca 1918 Portland (Maine, USA)
Bosatt: ca 1924 South Portland (Maine, USA)
Död: 1991-08-12 South Portland (Maine, USA)
Begravd: 1991 Forest City Cementery, South Portland (Maine, USA)   Se grav »
      


Familj med William Valentine Gleason (1886 - 1968)

Vigsel: 1918-12-31 Portland (Maine, USA)
Barn:Rita Maria Gleason (1919 - 2011)
William Anthony Gleason (1921 - 2012)
Arlene Gleason (1922 - 2001)
Hilding Gleason (1925 - 2000)
Edward Gleason (1926 - 2001)


Noteringar:
Hulda som var tvilling, föddes den 10 februari 1896 i Salsjön, Edsele, såsom dotter till Anders Andersson Gidlöf och Erika Kristina Vikander.
Huldas föräldrar var Baptister och därför döptes inte Hulda som nyfödd. Det finns en notering om att Anders och Erika, lät döpa Hulda och syskonen Johan Albert, Bror Otto, Helga och Ada, den 17 september 1898.

Familjen var boende i Salsjön fram tills 1905 då de flyttade till Gideåberg där familjen varit boende innan Hulda föddes. De flyttade till faderns föräldrahem. Anders bror Erik var skriven som Hemmansägare på stället och bodde sannolikt i huvudbyggnaden. Erika och Anders bör ha bott med sin familj i en liten närbelägen stuga. Denna stuga finns bevarad än i dag.
Den 20 maj 1905 avled fadern. Hulda och hennes tvillingsyster Helga skrevs in i Åhs skola 1905, som målsman för flickorna stod "Enkan efter Anders Gidlöf". Flickorna gick i skolan fram tills 1909.
Modern flyttade den 30 december 1910 till Kiruna. Hulda bodde kvar i Gideåberg tillsammans med systrarna Ada och Lydia.

Hulda utvandrade den 4 november 1913 från Vik No: 2 i Torsåker till Amerika endast 17 år gammal. Hon hade arbetat i Torsåker såsom tjänarinna. Hon utreste från Göteborg den 7 november 1913 ombord på skeppet SS Aaro med destination Hull i England. Vidare gick resan via Liverpool där hon den 11 november gick ombord på SS Laconia som anlände i Boston 8 dagar senare. Det framgår att hon uppgivit att hennes närmaste släkting i Sverige var modern Erika i Kiruna samt att hon hade för avsikt att resa till sin svåger Albert Anderson, Box 353, Monson, i Maine. Denne svåger hade också betalt hennes båtresa. Albert Andersson var Huldas syster Brita Kristinas man. Brita Kristina hade 6 år tidigare emigrerat till Amerika.

När Hulda kom till USA, så ändrade hon sitt namn till Hilda, för att göra det mer amerikanskt. Fem år senare, år 1918 gifte sig Hulda med William Valentine Gleason i Portland, Maine.
Om deras gemensamma liv kan man läsa om på länken: Hulda och William

Hulda återsåg aldrig sitt hemland och hon dog slutligen 1991 i den högaktningsvärda åldern av 95 år. Hon är begravd brevid sin make på Forest City Cementery, Walnut Avenue i South Portland.


Notes:
Hulda who was a twin, was born 10 February 1896 in Salsjön, Edsele, as a daughter to Anders Andersson Gidlöf and Erika Kristina Vikander.

Hulda's parents were Baptists and therefore Hulda was never baptized as a newborn. There is a note saying that Erika and Anders, let Hulda, along with her siblings, Johan Albert, Bror Otto, Helga and Ada get baptized September 17, 1898.

The family lived in Salsjön until 1905 when they moved to Gideåberg where the family had lived before Hulda was born. The family moved to Anders parental home. Anders brother Erik was written as the homestead owner and did most certain lived in the main house. Anders and Erika and their family must have lived in the cottage beside the main house. This cottage is preserved.
In May 20, 1905, Hulda's father died. Hulda and her twin sister Helga entered the school in Åhs in 1905, "the widow after Anders Gidlöf" was written as their guardian. The girls attended school until 1909.
In December 30, 1910 her mother moved to Kiruna. Hulda remained in Gideåberg along with her sisters Ada and Lydia.

Hulda emigrated 4 November 1913 from Vik No: 2 in Torsåker to America, only 17 years old. She had worked in Torsåker as a maid. She traveled from Gothenburg November 7, 1913 aboard the SS Aaro to Hull in England. In Liverpool, she went aboard the SS Laconia in 11 November 1913 and arrived in Boston 8 days later. Her nearest relative back home was her mother Erika of Kiruna. Her destination was to her b-i-l Albert Anderson, Box 353, Monson, ME who also paid her fare. Albert Anderson was married to Brita Kristina who was Huldas older sister and who had emigrated six years earlier. Hulda lived with Albert and Brita Kristina for the winter and then went to Portland to work as a maid.

Hulda Americanized her name to Hilda when she arrived in the U.S. In 1918 she married William Valentine Gleason in Portland, Maine.
You´re able to read about their life together, at this link: Hulda and William

Hulda never saw her native country again and she finally died in 1991 at the respectful age of 95 years. Hulda and William are buried side-by-side in Forest City Cementery, Walnut Avenue, South Portland, Maine.
Huldas familj             Huldas family
Hulda och William   Hulda and William

<<Startsida