Inger Nemeth
Karl-Erik Fredriksson är fyrmänning till Jonnies mamma Milly genom att Karl-Eriks mormors far och Millys farfars mor var syskon.

Karl-Erik fick jag den stora förmånen att komma i kontakt med genom att Inger Nemeth tipsat honom om släktskapet till Jonnie.
Karl-Erik sände mig ett mail den 30 oktober 2005, där han redogjorde för hur släktskapet hängde ihop samt bifogade en fil med en del av det han själv forskat fram.
Att komma i kontakt med Karl-Erik, som är boende i Sollefteå och även viss tid i Gideåberg där han har kvar sitt föräldrahem, är en stor ynnest.

Han besitter stora kunskaper om trakten och människorna där och han har bidragit med många kompletterade uppgifter som givit forskningen mer liv, i form av foton och berättelser om personerna.
Genom sina efterforskningar och sina kontakter har han lyckats vaska fram de mest otroliga och fantastiska foton. Vem hade kunnat våga drömma om att vi skulle få se foton på den Gidlöfska gården i Gideåberg från förra århundradets början, där Jonnies morfar föddes och bodde som barn och även det hus där hans morfars far föddes.
Och kanske ännu mer fantastiskt, att få se foton på Jonnies morfars farföräldrar Anders Gidlöf och Greta Lisa Nilsdotter som faktiskt föddes för snart 200 år sedan.

Sommaren 2006 var Karl-Erik och Inger Nemeth också i Salsjön och Gideåberg och fotograferade dessa bägge ställen där Jonnies morfar och hans syskon och föräldrar varit boende och även dessa foton har de varit vänliga att bidraga med till hemsidan.
Även en utförlig karta där platserna för de olika händelserna och ställena i Gideåberg är utmärkta, har Karl-Erik haft den stora vänligheten att bidra med.
Karl-Erik har även nu senast varit och letat upp och tagit foton från "Västa berget" som var den plats dit Jonnies morfars föräldrar flyttade som nygifta. Han har även fotograferat av ett gammalt foto som visar Jonnies morfars mors föräldrahem.

Karl-Erik som är en man som är otroligt skicklig och som besitter enorma kunskaper har varit helt oumbärlig i min Gidlöfs forskning och är på alla vis en klippa.
Ur djupet av av mitt hjärta tackar jag honom för allt han gjort och fortfarande gör för mig. Jag är honom oändligt tacksam för allt han har hjälpt mig och bidragit med i min forskning.


Hälsningar Tina Gidlöv
September 2006

Min älskade vän
Karl-Erik
avled den 19 oktober 2010

Gemensam förfader/moder

Nils Persson  och  Anna Persdotter
(1800-1875)                  (1795-1869)      


Karl-Eriks linje                                    Jonnies linje      

Pehr Nilsson
1826-1904
Syskon
Greta Lisa Nilsdotter
1824-1908
Greta Brita Persdotter
1873-1956
Kusiner
Anders Andersson Gidlöf
1854-1905
Lilly Kristina Sahlin
1907-1957
Tremänningar
Bror Otto Gidlöf
1893-1965
Karl-Erik Fredriksson
1932-2010
Fyrmänningar
Milly Gidlöv
1921-2002
   
   
Jonnie Gidlöv
1956
<<Startsida