Släktforskarvänner
Genom släktforskningen har jag kommit i kontakt med många trevliga personer. Kontakter har knutits med kända och okända släktingar, samt med vilt främmande personer, där vi alla har ett gemensamt brinnande intresse för släktforskning.
På den här sidan har jag valt att presentera några av dem.

Släktforskarvänner

Inger Nemeth    Karl-Erik Fredriksson
    Inger Nemeth           Karl-Erik Fredriksson
Ingela Samuelsson     Glenn Gidlof
Ingela Samuelsson           Glenn Gidlof