Erika Kristina Vikander

Far: Hemmansägare Esbjörn Vikander (1822 - 1889)
Mor: Stina Greta Pehrsdotter (1831 - 1889)
 
Född: 1860-05-10 Ragunda (Jämtlands län, Jämtland)
Bosatt: 1875-08-25 Edsele (Västernorrlands län, Ångermanland)
Bosatt: 1910-12-30 Kiruna (Norrbottenslän, Lappland)
Bosatt: efter 1913 Stockholm (Södermanland)
Bosatt: 1925-09-05 Jukkasjärvi (Norrbottenslän, Lappland)
Död: 1943-11-06 Östersund (Jämtlandslän, Jämtland)
Begravd 1943 Östersund (Jämtlandslän, Jämtland)  Se grav »
      


Familj med Anders Andersson Gidlöf (1854 - 1905)

Vigsel: 1878-11-24
Barn:Anna Gidlöf (1878 - 1878)
Emil Andreas Gidlöf (1879 - 1962)
Margareta Johanna Gidlöf (1882 - 1916)
Per Helmer Gidlöf (1884 - 1967)
Brita Kristina Gidlöf (1886 - 1972)
Lydia Gidlöf (1888 - 1956)
Albert Gidlöf (1890 - 1973)
Bror Gidlöf (1893 - 1965)  << Jonnies mf
Helga Gidlöf (1896 - 1962)
Hulda Gidlöf (1896 - 1991)
Ada Erika Gidlöf (1898 - 1989)
Emma Alida Gidlöf (1899 - 1969)
Jonas Algot Gidlöf (1901 - 1968)
Signhild Gidlöf (1903 - 1905)


Noteringar:
Erika Kristina Vikander föddes den 10 maj 1860 i Lien, Ragunda.
När hon var 15 år flyttade familjen till byn Gideåberg i Edsele. Se bilder från föräldrahemmet i Gideåberg
Den 24 november 1878 gifte sig den 18 åriga Erika Kristina med den sex år äldre Anders Gidlöf. Paret hade 5 månader tidigare fått en dotter, men som hade avlidit endast 2 dagar gammal.
Anders och Erika fick under de följande 25 åren ytterligare 13 barn tillsammans, bland andra Bror Otto
som var Jonnies morfar. Samtliga barn var födda i byn Gideåberg och Salsjön.

Mellan åren 1878 till 1888 var familjen boende i Gideåberg, i det lilla torpet som i dagligt tal kallades "Västa berget". Detta torp låg vid Gideån bakom ett litet berg. Se karta

Den 11 augusti 1888 flyttade de till maken Anders föräldrahem. Anders bror Jonas var skriven som Hemmansägare på stället och bodde sannolikt i huvudbyggnaden. Erika och Anders bör ha bott i en liten närbelägen stuga. Denna stuga finns bevarad än i dag. Se bilder från Gidlöfs gård i Gideåberg

1895 flyttade Erika och Anders med sin familj till Salsjön där de sex yngsta barnen föddes.
Det finns en notering om att Anders och Erika, som var Baptister, lät döpa sina barn Johan Albert, Bror Otto, Hulda, Helga och Ada, den 17 september 1898.
Det finns också en notering om att dottern Lydia på egen begäran lät sig döpas den 27 april 1904.

De var boende i Salsjön tills 1905 då de återvände till Gideåberg och troligtvis till den lilla stugan invid Anders föräldrahem. Det är osäkert om yngsta dottern Signhild, som dog den 28 mars 1905, var med till Gideåberg. Men de måste ha flyttat tidigt på året då familjen är boende i Gideåberg då maken Anders dog den 20 maj 1905, han var då endast 50 år.

Som änka flyttade Erika Kristina tillsammans med barnen Helga, Emma Alida och Jonas Algot till Kiruna den 30 december 1910. Kvar i Gideåberg var Ada, Hulda och Lydia.
Erika Kristina var boende i Kiruna åtminstone i november 1913 då dottern Hulda i sin emigranthandling uppgivit sin moder boende där. Men någongång under åren 1913-1921 flyttade hon till Stockholm.

Den 17 oktober 1921 skrevs hon som inneboende hos sonen Johan Albert och dennes familj på Skånegatan 3 (Kv. Stiftet 1) i Stockholm. Hon är då inflyttad från rote 32 (Enskederoten) Sonen Per Helmer står som inneboende där från 8 december 1921 till 1922. Sedan 1918 var även sonen Jonas Algot och dottern Ada Erika skrivna på Skånegatan 3.
Erika Kristina utflyttar därifrån den 5 september 1925 till Jukkasjärvi (Norrbottenslän) tillsammans med de bägge barnen Jonas Algot och Ada Erika.
Erika Kristina dog den 6 november 1943, i en ålder av 83 år. Erika var vid sin död skriven på Skjutbanan 3 i Östersund.
Dödsorsaken uppges ha varit: Vit org cordis incomp.

I Församlingsböcker i Stockholm och även i dödsboken uppges Erikas andra namn vara Katharina. Ibland omnämns hon även som Erika Kristina Katharina, men enligt födelseboken som måste anses vara den grundläggande källan uppges hennes namn vara Erika Kristina. Dessutom nämns endast dessa namn i husförhören för Ragunda och Edsele, under första hälften av hennes liv.

Notes:
Erika Kristina Vikander was born May 10, 1860 in Lien, Ragunda.
When she was 15 years old, the family moved to Gideåberg, Edsele. See map
On the 24 of November in 1878, the 18 year old Erika Kristina Vikander married Anders Gidlöf who were six years older. Five months eariler they had a babydaughter, but she only lived for 2 days. During the following 25 years they had 13 more children, among them Bror Otto
who was Jonnies grandfather. All of the children were born in the village Gideåberg and Salsjön.

Between 1878-1888 the family lived in Gideåberg, in a small cottage called "Västa berget". This cottage was situated by the river of Gideån just behind a small mountain. See map

In August 11, 1888 the family moved to Anders parental home. Anders brother Jonas was written as the homestead owner and did most certain lived in the main house. Anders and Erika and their family must have lived in the cottage beside the main house. This cottage is preserved.

In 1895 Anders and his family moved to Salsjön where six of the youngest children were born.

There is a note saying that Erika and Anders, who were Baptists, let their children Johan Albert, Bror Otto, Helga, Hulda and Ada get baptized September 17, 1898.
Their is also a note saying Lydia herself asked to be baptized April 27, 1904.

The family lived in Salsjön until 1905 when they returned to Gideåberg and probably back to the cottage at the parental home. It's uncertain if Signhild, the youngest daughter, who died March 28, 1905 died in Salsjön or if she also came to Gideåberg.
But they must have moved early that year because it was in Gideåberg, Anders died in May 20, 1905, only 50 years old.
As a widow, Erika Kristina moved to Kiruna in December 30, 1910, along with Helga, Alida and Algot.
Ada, Hulda and Lydia remained in Gideåberg.
Erika Kristina lived in Kiruna until at least November 1913 as her daughter Hulda stated this in her emigrationpapers.
Sometime between 1913-1921, Erika moved to Stockholm.
In October 17, 1921 she moved from rote 32 (Enskederoten) in Stockholm to her son Johan Albert and his family at Skånegatan 3 (Kv. Stiftet 1) in Stockholm. Her son Per Helmer lived there between December 8, 1921 until 1922. Even her children Jonas Algot and Ada Erika were written at Skånegatan 3 since 1918.
In September 5, 1925 Erika moved to Jukkasjärvi (Norrbottenslän) along with Jonas Algot and Ada Erika.

Erika died in November 6, 1943, 83 years old. At her death she was written at Skjutbanan 3 i Östersund.
Cause of death: Vit org cordis incomp.

In the Cencus in Stockholm and even in the deathbook, Erika was called Erika Katharina sometimes even Erika Kristina Katharina, but according to the Birthbook in Ragunda her name was Erika Kristina. The Birthbook must be seen as the most reliable source.
Also in all Cencus in Ragunda and Edsele during the first half of her life are Erika Kristina the only names that are mentioned.


Familje foto   Family photo

<< Startsida