Glenn Gidlof fick jag kontakt med under mina eftersökningar efter Gidlöfska ättlingar i USA.
På Ancestry.com, som är en amerikansk släktforskningshemsida, snubblade jag på hans namn och jag skrev helt sonika ett mail till honom och fick snart svar.
Glenn visste inte så mycket om sina svenska rötter, så på rak arm kunde vi inte konstatera om han var släkt med "våra" Gidlöfare eller inte.
Jag erbjöd mig därför att forska lite på hans svenska rötter för att se om vi skulle hitta några gemensamma anfäder eller släktingar.
Tyvärr så visade det sig att Glenn inte var släkt utan att hans Gidlöfska anfäder i stället härstammade från Gideå och inte hade något med våra Gidlöfare från Gideåberg att göra. Det visade sig dessutom att det fanns flera olika Gidlöfs släkter just i från Gideå, som alla var oberoende av varandra.

 My genealogy friend Glenn Gidlof
I alla fall så hjälpte jag Glenn att komma några generationer tillbaka och jag lyckades även sätta honom i kontakt med en av hans släktforskande släktingar här i Sverige, som kunde ge honom ännu mer uppgifter om deras gemensamma släktingar.
Jag berättade också för Glenn om mina egna amerika emigranter och när Glenn fick höra att min mormors bror Gustaf Arvid låg begravd på Riverside Memorial Park i Spokane, Washington så erbjöd sig han att leta upp och fotografera graven under hans och hans frus planerade resa till Spokane under sommaren 2006.
En besvikelse blev det dock, både för honom och mig att finna att det inte fanns någon gravsten med Gustafs namn att ta kort på, men Glenn tog i alla fall en mängd underbara kort på kyrkogården och på den plats som ändå visar Gustafs sista vilorum. Se bilderna här »
Jag är honom oändligt tacksam för allt arbete han lagt ner för att ge mig dessa underbara bilder. En av de saker som gör släktforskningen så fantastisk är att man möter så många underbara och generösa människor, som av ren godhet är villiga att göra saker som det här för en annan människa på andra sidan jordklotet.

Glenn har också en hemsida med sin släktforskning som är väl värd ett besök. Också om det är så att ni kommit in på min hemsida men inte hittar era Gidlöfska släktingar här, så kan det ju mycket möjligt vara bland Glenns Gidlöfs släktingar ni hittar dem i stället. Här är en länk till Glenn Gidlof's hemsida

Hälsningar Tina Gidlöv
Januari 2007
Glenn Gidlof and I made contact, when I was researching for Gidlöf's descendants in the US
I came across his name on Ancestry.com‘s forum pages and I simply wrote him a letter and not long after I got a reply.
Glenn didn't know that much about his swedish roots, so we couldn't decide at once if he was related to "our" Gidlof's, or not. I offered him to do some research on his swedish roots, to see if we could find any mutual ancestors or relatives.
Unfortunately it turned out that he was not related and that his Gidlof's came from Gideå and that they had nothing to do with our Gidlof's that came from Gideåberg. Also it turned out that there were several different Gidlof families that came from Gideå, without any relationship to one and other.
Anyway, I helped Glenn to find ancestors for a couple of generations back and I also managed to find a relative here in Sweden, who was interested in genealogy and who could give him even more information about their mutual relatives.
I also told Glenn about my own emigrants and when Glenn heard that my grandmother's brother, Gustaf Arvid was buried at Riverside Memorial Park in Spokane, Washington, he offered me to find and photograph his grave during his and his wife's trip to Spokane, that they were planning to do during summer 2006.
However, it became a disappointment, both for Glenn and for me to find that there was no marker for his grave, with his name to photograph, but nevertheless Glenn took a set of wonderful pictures on the graveyard and on the plot that is Gustaf's grave site. See the pictures here »
I'm very grateful for all his efforts to give me these wonderful pictures.
One of the amazing things with genealogy is that you meet so many wonderful and generous people that are villing to do things like this for an other person on the other side of the world.

Also Glenn has a website with his genealogy, that I can recommend you to visit.
Perhaps you have Gidlof's among your relatives, but can't find them at this website? Then it's a possibility that you instead are related to Glenn.
You visit Glenn Gidlof's website at this link


Sincerely Tina Gidlöv
January 2007


<<Startsida