- Riverside Memorial Park -
i Spokane, Washington
Klocktornet på vänster sida vid ingången till Riverside

- Riverside Entrance - this is the bell tower at the left of the main gate -
Riverside Cemetery Rose Garden - precis innanför huvudentren.

- Riverside Cemetery Rose Garden - is just inside the main entrance -
Ytterligare en bild från ingången till Rose Garden. Det var väldigt vackert.

- Another shot of the entry to the rose garden. It was very pretty -
Fontänen i Rose Garden - detaljer från Rose Garden.

- Rose Garden fountain - some detail from inside the rose garden -
- Riverside Tulip -
Området på andra sidan stigen är Tulip där Gustaf är begravd.

- Riverside Tulip -
- The area beyond the path is Tulip where Gustav is buried -
Den här tomma gräsplätten utgör hans grav plats.
Den lilla markören i cement till vänster är en av markeringarna som utmärker raderna för gravarna


-This empty space in the grass is his grave site.
The little cement marker to the left is one of the locators that marks the rows for plots -
Om man följer raden nerifrån högra hörnet och
uppåt så ser man den tomma gräsplätten där hans grav är

- If you count up from the bottom right you will see the empty space in the grass that is his grave -
Det är samma rad sedd ur ett större perspektiv för att få en bild av omgivningarna

- This is the same row from a wider angle to get an idea of the surroundings -

- Ett stort tack till Glenn Gidlof i Amerika som har haft den stora
vänligheten att under sommaren 2006 besöka Gustafs gravplats i Spokane
och som för min skull tagit dessa ovärderliga kort.
Jag är så oerhört tacksam, ännu en gång - ett stort tack.

Hälsningar Tina

- A big thank you to Glenn Gidlof in the US, who have had the great kindness
to visit Gustaf's grave site in Spokane during the summer 2006
to take these invaluable photos just for me.
I'm so very grateful, thank you once more.

Sincerely TinaTill Gustaf

Gustafs fotoalbum

Tillbaka