Johanna Mathilda Nohr

Blev 78 år.

Far: Johan
Mor: Josephina Wilhelmina Nohr (1836 - 1912)

Född: 1866-01-30 Spannarp (Hallnadslän, Halland)
Bosatt: Omkring 1888 Fagared (Hallnadslän, Halland)
Bosatt: Omkring 1890 Karl Gustav (Älvsborgslän, Västergötland)
Bosatt: Omkring 1892 Köinge (Hallnadslän, Halland)
Bosatt: Omkring 1892 Kungsäter (Hallands län, Västergötland)
Bosatt: Omkring 1895 Gunnarsjö (Älvsborgslän, Västergötland)
Bosatt: Omkring 1899 Karl Gustav (Älvsborgslän, Västergötland)
Bosatt: 1900 Karl Gustav (Älvsborgslän, Västergötland)
Bosatt: 1901-10-23 Morup (Hallandslän, Halland)
Bosatt: 1902-09-29 Dagås (Hallandslän, Halland)
Bosatt: 1904 Varberg (Hallandslän, Halland)
Bosatt: Omkring 1908 Ölmevalla (Hallandslän, Halland)
Död: 1944-06-12 Eftra (Hallandslän, Halland)
Begravd: 1944-06-17 Eftra (Hallandslän, Halland)  Se grav »

      
Johanna Matilda Nohr vid tvättstugan.
Johanna Matilda Nohr vid tvättstugan.


Familj med Fredrik Albin Carlsson Hederlig (1860 - 1940)

Vigsel: 1901-08-22 Karl Gustav (Älvsborgslän, Västergötland)

Barn:
Karl Aron Carlsson (1888 - 1970)
Alma Josefina Carlsson (1890 - 1952)
Gustav Adolf Carlsson (1892 - 1977)
Johan Carlsson (1895 - 1936)
Amanda Alfrida Carlsson (1899 - 1954)
Emma Carlsson (1902 - 1954)  << Jonnies fm
Hulda Elisabeth Carlsson (1904 - 1925)
Edit Linnea Carlsson (1908 - 1997)


Noteringar
Johanna Mathilda Nohr föddes den 30 januari 1866 i Spannarp, Halland såsom dotter till Josephina Wilhelmina Nohr som ofta står omnämnd som kringvandrande piga men som stod inskriven i Göteborgs garnison församling större delen av sitt liv.
Johanna Mathilda uppges som oäkta och ingen fader namnges. Senare kallas dock Johanna Mathilda omväxlande för Nohr respektive Johansdotter/Johansson. Vilket bör betyda att faderns förnamn var Johan.
Tillsammans med Fredrik Albin Carlsson får Johanna Mathilda 8 barn. Då de 5 första barnen föddes var paret ogifta och barnen benämns därför som "oäkta". Ibland anges endast modern i födelseboken och då som Nohr respektive Johansdotter/Johansson och ibland uppges bägge föräldrarna.
Periodvis tycks heller inte Johanna Mathilda och Fredrik Albin vara kyrkoskrivna någonstans. De omnämns som Kringvandrande och ibland finns anteckning om "Ingenstädes kyrkoskrivning". Jag har ändå valt att skriva ut var de måste ha vistats med tanke på var barnen föddes.

* Äldste sonen Karl Aron föddes den 31 mars 1888 i Fagered. Han står som oäkta, men fadern uppges som Fredrik Albin Karlsson, samt att han sysslar med koppar..........och att han tycks vistas i Gunnarsjö. Om modern Johanna Matilda Karlsson står det att hon födde barnet i Gubbhult och att hon anges vara kringstrykerska.
Det finns även en anteckning om att "Kyrkoskrivnings orten har icke kunnat utrönas"

* Alma Josefina föddes den 2 april 1890 i Karl Gustav. Båda föräldrarna uppges och Fredrik Albins föräldrar Carl Johan Severin Carlsson (Hederlig) och Johanna Maria Carlsson (Wetterberg) står som faddrar.

* Gustav Adolf föddes den 10 september 1892 i Köinge. Han anges som oäkta och ingen fader namnges. Modern uppges vara Johanna Matilda Johansdotter från Kungsäter, okänd ålder. Anteckning: "Avis till Kungsäter den 12/9"

* Johan föddes den 21 maj 1895 i Gunnarsjö. Fader: Enligt uppgift Fredrik Albin Karlsson Kringresande Vallackare. Moder: hans fästeqvinna Johanna Matilda Johansson Anteckning: "Föräldrarna här okända"

* Amanda Alfrida föddes den 25 maj 1899 i Karl Gustav. Moder: Johanna Matilda Nohr född - 1866 30/1

Därefter gifte sig Johanna Matilda och Fredrik Albin den 22 augusti 1901 och då borgerligt, eftersom inte Johanna Mathilda var konfirmerad.
De tre yngsta barnen föddes således inom äktenskapet.

* Emma Charlotta föddes den 13 januari 1902 i Lunnagård, Morup. Fadern Fredrik Albin står som statdräng och modern Johanna Mathilda anges med efternamnet Nohr.

* Hulda Elisabet föddes den 19 september 1904 i Varberg. Fredrik Albin Carlsson står som Statdräng, bosatt Holmagärde och modern som Johanna Matilda Nohr.

* Edit Linnea föddes 18 september 1908 i Ölmevalla. Fadern Fredrik Albin Karlsson var Statdräng och modern står som Johanna Matilda Nohr.
Bosatta på Örmanäs (med reservation för feltolkning av ortsnamnet)

Senare var paret bosatta på Ugglarp och Eftra nr 8 i Eftra, Halland.
Maken Fredrik Albin avled 1940 och Johanna Matilda Nohr den 12 juni 1944 i Eftra.
De ligger begravda på Eftra gamla kyrkogård.

Nohr och hederlig vid köksfönstret vid hemmet som låg i Ugglarp 2
Johanna Matilda Nohr och Fredrik Albin Karlsson Hederlig
vid köksfönstret vid hemmet som låg under Ugglarp No:2.

<< Startsida