Augusta Gustafsdotter Rapp

Blev 93 år.

Far: Gustaf Frans Rapp (Persson) (1842 - 1918)
Mor: Anna Brita Bengtsdotter (1845 - 1919)

Född: 1877-08-04 Örby (Älvsborgslän, Västergötland)
Bosatt: 1894-11-09 Öxnevalla (Älvsborgslän, Västergötland)
Bosatt: 1896-10-16 Örby (Älvsborgslän, Västergötland)
Bosatt: 1898-11-19 Borås (Älvsborgslän, Västergötland)
Emigrerade: 1907-09-27 Boston (Massachusetts, USA) Boston (Massachusetts, USA)
Bosatt: 1919-08-29 Fässberg (Göteborgs och Bohus län)
Emigrerade: 1919-09-30 New York, USA
Bosatt: Omkring 1965 Ft. Lauderdale (Florida, USA)
Död: 1970-09-16 Broward, Florida, USA


Familj med Engstrom ( - )

Vigsel: 


Noteringar
Augusta Gustafsdotter Rapp föddes den 4 augusti 1877 i Örby såsom dotter till Gustaf Frans Rapp och Anna Brita Bengtsdotter.

Den 27 september 1907 lämnade hon Borås för att utvandra till USA.
Hon utreste från Göteborg och hade då sällskap av sin två år äldre syster Anna som var i Sverige och som hade utvandrat redan 1901.
Deras destination var Boston (Massachusetts, USA).
Jag finner att de avreste från Liverpool ombord på S.S. Ivernia den 1 oktober 1907, Anna uppgav att hon senast varit bosatt i Roxbury, MA, och Augusta i Borås, Sverige, samt att deras fader var Gustaf Rapp, Eriksberg, Skene. Vidare uppgav de att de både skulle till Roxbury.

Augusta återvände till Sverige i augusti 1919 och utreste på nytt till USA i september 1919.
Troligtvis var hon hemma eftersom fadern dött i december 1918 och modern i maj 1919
Jag finner Augusta på Ellis Island, hon uppger att hon ska till sin syster Anna Kumlander i Buffalo samt att hennes närmaste släkting i Sverige är brodern Adolf Bergqvist i Kviberg, Göteborg.

Enligt systern Anna Kumlanders obit 1965 så var Augusta gift sig med en Engstrom och var bosatt i Ft. Lauderdale i Florida vid tidpunkten för systerns död.
Jag har i Florida dödsindex funnit en Augusta Engstrom med matchande födelsedatum som avlidit den 16 september 1970 och som med största säkerhet är rätt Augusta.
Jag har inte funnit några uppgifter om vad maken hette eller var de ligger begravda ännu.
Forskning pågår (2011) och (2013)


Notes
Augusta Gustafsdotter Rapp was born August 4, 1877 as a daughter to Gustaf Frans Rapp and his wife Anna Brita Bengtsdotter.

On September 27, 1907 she left Borås to immigrte to the US.
She left from Gothenburg in company with her two year older sister Anna who was back in Sweden and who had already immigrated to the US in 1901.
Their destination was Boston (Massachusetts, USA).
I find that they left from Liverpool, aboard the S.S. Ivernia on October 1, 1907, Anna stated that her last permanent residence was Roxbury, MA and Augusta, Borås, Sweden, and that their father was Gustaf Rapp, Eriksberg, Skene and that both were going to Roxbury.

Augusta returned to Sweden in August 1919 and left again for the US in September 1919.
Probably she was back because her father had died in December 1918 and her mother in May 1919.
I find Augusta at Ellis Island, where she stated that she was going to her sister Anna Kumlander in Buffalo and that her nearest relative in Sweden were her brother Adolf Bergqvist in Kviberg, Gothenburg.

According to her sister Anna Kumlanders' obit in 1965, Amanda was married to an Engstrom and was living in Ft. Lauderdale in Florida at the time for her sisters death.
In Florida death index, I have found an Augusta Engstrom with matching birthdate who died September 16, 1970 and this is most likely the right Augusta.
I have not yet found any information about Amandas husband or where they are buried.
Research in still going on (2011) and (2013)
      
Emigrantrecord Ellis Island
Fotokälla: Tina Gidlöv
 << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Tina Gidlöv