Familjen Wildén
Stående från vänster: Ingeborg och Ellen
Sittande från vänster:Hilma Maria, Göte, Hilly, Ragnhild och Fabian.Flickorna Wildén: från vänster Ingeborg, Hilly i mitten, Ellen sitter och yngsta flickan är Ragnhild