16 september 2007
Hej och välkomna till vår hemsida. Här presententerar vi alla i vår familj.
Jag har i dag gett just den här sidan ett litet nytt ansikte.
Genom att föra muspekaren över småbilderna så visas en förstoring samt uppgifter om bilden.
Ni når var och ens personbild genom att klicka på respektive namnskylt.

September 16, 2007
Hi and welcome to our website. Here we present everyone in our family.
I have given this particular page a new face today.
By leading the mouse over the small pictures you get an enlargement and info about the picture.
You will get to each of us by clicking on our respective nameplate.